Beruházások

infoblokk_kedv_final_CMYK_ERFA_2.jpg

A FRIGO-HASSO Kft. 173 211 264 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című felhívás keretében. Az 50%-os támogatási intenzitású projekt összköltsége 346 422 529 Ft, melyből a vállalkozás a tésztafélék gyártására (gombóc, derelye, nudli) tevékenység fejlesztését valósítja meg. A projekt tervezett megvalósítási szakasza 13,5 hónapot vesz igénybe, azaz a megvalósítás tervezett kezdetétől, 2018. október 26-tól egészen a fizikai megvalósításának tervezett záró időpontjáig 2020. december 12-ig tart.

Jelen beruházás a székhelyünkön (4471 Gávavencsellő, Petőfi u 1.) kerül megvalósításra. A működésünk során fokozatosan építettük ki piaci kapcsolatainkat és az értékesített termékek volumenének dinamikus növekedésével napjainkban társaságunk a régió egyik jelentős gyorsfagyasztott tésztakészítmények előállítója. Piaci részesedésünk országos szinten 5-7%-ra becsülhető. Nagyszámú kereskedelmi egységgel van stabil beszállítói kapcsolatunk, (pl. Tesco Global Áruházak, Lidl, Metro, CBA, COOP stb.). Kapacitásunk 95-100%-ban kihasznált. Székhelyünk és telephelyünk jól felszerelt,a gyártástechnológiát folyamatosan fejlesztjük.

A jelen fejlesztés keretében tervezett fagyasztott tésztafélék gyártási kapacitásbővítő beruházását az export piaci igények növekedése indukálja, a fejlesztés a kapacitások számottevő bővítését és technológia korszerűsítését eredményezi. A termelési kapacitásunkat az export piaci igények kielégítéséhez évi 1.650 tonnával (150%) növeljük. A fejlesztések megvalósítása alapvető feltétele a piacaink megőrzésének és az export értékesítési lehetőségek további bővítésének, valamint a jelenlegi munkahelyek megtartásának és további új munkahely teremtésének. Jelen projektnek köszönhetően kapacitásunk bővítésével a további export piaci igényeket is ki tudjuk szolgálni,ezáltal export árbevételünk tovább fog növekedni. A jelenlegi exportpiacaink mellett (Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Szerbia, Horvátország) jelentős Nyugat-Európai (Németország, Anglia, Ausztria, Svédország) export piaci érdeklődés van a termékeink iránt.

A fejlesztés célja a vállalkozásunk fagyasztott, töltelékes tésztatermékei (gombóc, derelye, nudli) iránt megnövekedett exportkereslet kielégítése, a termelési kapacitások bővítése és korszerűsítése útján (TEÁOR 1073 Tésztafélék gyártása). A fagyasztott tésztaféléink iránt megnövekedett export kereslet eredményeként társaságunk export bevétele, a Közép-Kelet-Európai piaci igények ütemes növekedését követően a Nyugat-Európai piacok is jelentős exportigénnyel jelentkeztek a termékeink iránt, a kereslet folyamatosan és ütemesen növekszik. A meglévő 3.300 tonna gyártási kapacitásunkat teljes mértékbe kihasználjuk, ezért a folyamatosan növekvő exportigények kielégítésére a jelen fejlesztés keretében, a gyártási kapacitásunkat további 1.600 tonna gyártókapacitással kell növelnünk. A fejlesztés a tészta előkészítés és gyártás (spiráldagasztó, formázó és adagoló), a fagyasztás (spirálfagyasztó és kiegészítő gépei, szerelési munkák), a csomagolás (fémérzékelő, csomagológép és mérleg) és hűtőtárolás (hűtőtároló épület kiegészítő gépei, kapcsolódó infrastrukturális beruházások, szerelési munkák, targonca) főtevékenységeket érinti, a számítástechnikai és ügyviteli eszközök (Notebook, számítógép konfiguráció, szoftverek, fénymásoló, nyomtatók, címkenyomtató) a fejlesztés révén megnövekedő termelési, logisztikai, értékesítési és ügyviteli folyamatokat szolgálják. A fejlesztési szükségletet a meglévő kapacitások, a fejlesztés alatt álló kapacitások és az exportpiaci igények által indukált kapacitásigény különbsége alapján határoztuk meg. A tészta előkészítés és gyártásban, a fagyasztásban és csomagolásban kapacitásbővítő berendezések beszerzésére kerül sor, a késztermékek hűtve tárolását szolgáló raktárkapacitás részben a jelenlegi termelés részben a kapacitásbővítés tárolásigényét biztosítja. A tervezett technológia beilleszthető a jelenlegi termelési folyamatok alapvető megváltoztatása nélkül. A gépek CE minősítésűek, az előállított termékek megfelelnek az élelmiszeripari szabványoknak (IFS, HACCP), amelyek felügyelete alatt a termelést folytatjuk.

Tésztafélékből 2016-ban 3.300 tonnát állítunk elő, a fejlesztés befejezését követő második évben a terveink szerint, várhatóan 4.900 tonnát fogunk termelni. A termékeink magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek. A fejlesztés eredményeként 2020-ra 480-500 mFt árbevétel növekménnyel tervezünk, amelynek hozzáadott érték taralma számításaink szerint 12-14%. A jelenleg foglalkoztatott munkaerő szakmai felkészültsége és tapasztalata humánerőforrás oldalon megfelelő alapot biztosít a fejlesztés megvalósítására. A fejlesztés hosszú távon biztosítja a jelenlegi foglalkoztatott létszám (54 fő) megtartását és a megnövekedő kapacitások működtetéséhez szükséges bővítését. A létszámbővítés szakmai felkészítését vállalkozásunk keretein belül biztosítjuk.


webtabla3.jpg

 Pályázati azonosító: GINOP-1.2.1-16-2017-01104

Projekt címe: Termelési kapacitás bővítése a FRIGO-HASSO Kft-ben

Kedvezményezett neve: Frigo-Hasso Sütő és Tésztaipari Termelő és Kereskedelmi Kft.

Támogatási intenzitás: 50%

Támogatás összege: 173,21 millió Ft

A beruházás tervezett befejezési időpontja: 2019.03.01

A projekt tartalma:

A fejlesztés célja vállalkozásunk fagyasztott, töltelékes tésztatermékei iránt megnövekedett kereslet kielégítése a termelési kapacitások bővítése és korszerűsítése útján.

A projekt keretében a tészta előkészítéséhez és gyártáshoz kapcsolódóan beszerzésre kerül egy spiráldagasztó, szilvaadagoló adapter és 4 db formázógép. A termékek gyorsfagyasztását egy új spirálfagyasztó berendezés fogja biztosítani. A késztermékek kiszereléséhez egy súlykombinációs mérleget és csomagológépet vásárolunk. A termelés bővítésével párhuzamosan a raktározási kapacitásunk is növekszik egy új hűtőtároló épület építésével, a kapcsolódó hűtéstechnológiai elemekkel. Az anyagmozgatási feladatokhoz egy elektromos targoncát szerzünk be. Továbbá a termelési, logisztikai, értékesítési és ügyviteli folyamatok korszerűsítése keretében megújul számítástechnikai hátterünk is (laptopok, asztali számítógépek, szoftverek, nyomtatók, fénymásoló).


webtabla2.jpg

Pályázati azonosító: GINOP-1.2.2-15-2015-02333

Projekt címe: Termelési kapacitás bővítése a Frigo-Hasso Kft-ben

Kedvezményzett neve: Frigo-Hasso Sütő és Tésztaipari Termelő és Kereskedelmi Kft.

Támogatási intenzitás: 60%

Támogatás összege: 32,89 millió Ft

A beruházás befejezési időpontja: 2017.05.10

A beruházás keretében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

  • 1 db Roller AR belső pályás tésztagömbölyítő
  • 1 db C-PhOS 200 meggymag ellenőrző berendezés (1 db DL-200 típusú tartozék modullal)
  • 1 db Rheon meggyadagoló (U057920)
  • 1 db SD 180 tészta osztógép


webtabla.jpg

Pályázati azonosító: GINOP-1.2.1-14-2014-00959

Projekt címe: Termelő kapacitás korszerűsítése, bővítése

Támogatási intenzitás: 50%

Támogatás összege: 42,37 millió Ft

A beruházás befejezési időpontja: 2015.12.17

A beruházás keretében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

  • 1 db Weightronic 10 50 többfejes súlykombinációs mérleg
  • 1 db Vegatronic 1000P függőleges csomagológép
  • 1 db Rheon KN 550-es gombóc formázó gép, S102137 szilvaadagolóval
  • 1 db CEIA fémérzékelő THS-21E detektorfejjel

****

line-height: 115%;">